De bemiddelingskosten 

Herplaatsers Nederland werkt volledig onafhankelijk en wordt niet gesubsidieerd door welke overheidsinstantie, welk bedrijf of welke sponsor dan ook. Onze bemiddelingskosten worden geheel of gedeeltelijk betaald uit de adoptiekosten. De opdrachtgever ontvangt deze adoptiekosten van de koper bij de overdracht van de hond.

Indien de hond om prangende redenen niet voor de standaard adoptiekosten conform asielprijs geplaatst kan worden, wordt aan de opdrachtgever een eigen bijdrage in de bemiddelingskosten berekend. Daar kan sprake van zijn als het een ouder hondje betreft, of een hondje met gezondheids- of gedragsproblemen *).

De opdrachtgever ontvangt mondeling en/of schriftelijk een offerte waarin de voorwaarden en afspraken duidelijk zijn beschreven. Pas na de overdracht en/of afronding van de werkzaamheden ontvangt de opdrachtgever de factuur voor de bemiddelingskosten en/of opvangkosten.​

Een opdracht voor herplaatsing is een bindende overeenkomst. Indien de opdracht wordt geannuleerd nadat de procedure is opgestart worden administratiekosten in rekening gebracht! 

 

 

*) Probleemgedrag of ongewenst gedrag dat niet wordt veroorzaakt door een lichamelijke of neurologische aandoening!  

 

 

 

OPTIE: Bemiddeling vanuit de thuissituatie
OPTIE: Bemiddeling vanuit opvangadres
OPTIE: Mijn hond vertoont probleemgedrag en dit moet eerst worden opgelost waarna hij of zij herplaatst kan worden.