top of page

De bemiddelingskosten 

Herplaatsers Nederland werkt volledig onafhankelijk en wordt niet gesubsidieerd door welke overheidsinstantie, welk bedrijf of welke sponsor dan ook. Onze bemiddelingskosten worden geheel of gedeeltelijk betaald uit de adoptiekosten waarvoor de hond is geplaatst. De adoptiekosten worden dus door de koper van de hond betaald.

De eigenaar van de hond krijgt vaak een redelijk bedrag terug voor zijn of haar hond als daar prijs op wordt gesteld. Dat bedrag is afhankelijk van de leeftijd en/of ook de conditie van de hond.   

Indien de hond bij hoge uitzondering niet voor minimaal de bemiddelingskosten geplaatst kan worden, wordt aan de opdrachtgever een eigen bijdrage gevraagd. Daar kan sprake van zijn als het een oud hondje betreft, of een hondje met gezondheids- of gedragsproblemen *).

Een opdracht voor herplaatsing is een bindende overeenkomst. Indien de opdracht wordt geannuleerd nadat de procedure is opgestart worden annuleringskosten in rekening gebracht!  Standaard zijn de annuleringskosten € 100,00 als binnen 24 uur na bevestiging van de opdracht tot herplaatsing geannuleerd wordt. Wordt die annulering later gemeld dan wordt een redelijk uurtarief berekend voor het aantal uren dat aan de herplaatsing van de hond inmiddels is besteed.

 

*) Probleemgedrag of ongewenst gedrag dat niet wordt veroorzaakt door een lichamelijke of neurologische aandoening!  

 

 

 

KIKI, kortharige standaard Teckel
bottom of page